FAQ

Q: Vad skiljer dig från en vanlig fastighetsmäklare?
A: Eftersom jag arbetar på uppdrag av köparen, så agerar jag inte direkt för säljarens räkning. Jag söker för kundens räkning de bästa möjliga objekten. När en överenskommelse träffas, så har jag rätt att erhålla ersättning från den säljande enheten. Det betyder bara fördelar för mina kunder eftersom jag arbetar oberoende, och letar efter specifika objekt och kan därmed ”screen-a” hela marknaden. (Officiellt sett har jag dock Franskt formellt mäklarcertifikat – Carte Professionnelle No 693)

Q: Var finns verksamheten officiellt?
A: Jag är verksam under bolagsnamnet ilani consult sarl. Kontoret finns i Gamla hamnen i Nice. Jag är ensam partner i bolaget och har ett stort nätverk i Frankrike, Skandinavien av professionella aktörer på marknaden. Jag har etablerat ett samarbete med den Franska Handelskammaren i Nice, för att på så sätt erbjuda mina kunder uppdaterad information om den Franska Rivieran.

Q:Söker inte vi samma sak som alla andra?
A: Nej, inte direkt. Det finns alltid vissa gemensamma sökkriterier, men samtidigt specifika enskilda önskemål. Utbudet är så stort och möjligheterna så många, att det i regel inte brukar finnas några problem. Snarare försöker jag specificera sökandet i så stor utsträckning som möjligt för att hitta unika möjligheter för unika kunder.

Q: Kan ilani consult hjälpa oss att hitta skolor till våra barn?
A: Självklart. I samband med en förändrad livssituation uppstår många frågor. Jag hjälper till att hitta de rätta kontakterna för att komma tillrätta i en ny miljö så fort som möjligt. Tala om för mig så tidigt som möjligt dina specifika önskemål.

Q: Om jag inte känner mig mogen för att investera just nu, kan ilani consult assistera i olika frågor som rör Frankrike, finansiering, legala och administrativa frågor?
A: Givetvis. Det är inte ovanligt att behöva rådgivning på olika sätt. (Bl.a. vad gäller bolagsformer, om man inte varit verksam här förut. Administrativa frågor som rör försäkringar, skatter etc. kan också bli aktuella.) Ställ din fråga, och jag återkommer med förslag. Här tillämpar jag konsultarvode, som vi kommer överens om initialt.

Q: Hjälper ilani conult till med att hitta lämplig finansiering?
A: Detta är en mycket vanlig fråga, och mycket viktig. Jag har tillgång till många av de bästa bankerna och hjälper till som en naturlig del i ett förvärv eller fastighetsköp. Utan finansiering går ingen affär igenom, så vi ordnar möte med banker och finans-institut så fort vi har identifierat behovet.


    ilani consult sarl    Maison Tordo 4, Quai Papacino    F-06300 Nice France
    t: +33 (0) 493 55 59 96    f: +33 (0) 493 55 59 96    m: +33 (0) 612 31 18 63    e: info@ilani.fr